Infinity Wars: Arachknight

Infinity Wars: Arachknight
  Tác giả Dennis Hopeless
  Nhóm dịch X-Team
  Tình trạng Đang tiến hành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 2351
172

Được chọn là Avatar của Spider-Totem, Peter Parker là người bảo vệ định mệnh đen tối khi đấu đầu người thợ dệt vĩ đại của số phận ... một vai trò đã phá vỡ tâm trí của anh ta trong nhiều nhân bản: một thiên tài công nghệ, một nhiếp ảnh gia, một giáo viên...

DANH SÁCH CHAPTER