Infinity Wars: Iron Hammer

Infinity Wars: Iron Hammer
  Tác giả Al Ewing
  Nhóm dịch X-Team
  Tình trạng Đang tiến hành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 2989
145

Khi Stark Odinson, con trai thông minh nhưng kiêu ngạo của All-Father, đã bị bắt cóc bởi Ice Giants và buộc phải làm cho họ một kho vũ khí, anh ấy đã sử dụng thép của chúng để trở thành một chiến binh Asgardian, Iron Hammer

DANH SÁCH CHAPTER