Infinity Wars Prime

Infinity Wars Prime
  Tác giả Gerry Duggan
  Nhóm dịch
  Tình trạng Đã hoàn thành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 2575
153

Tin chúng tôi đi, fan Marvel. Ngay trước khi Infinity Wars 2018 trở thành những trang truyện gây shock nhất mà bạn không muốn bỏ lỡ. Sự phân nhánh của vấn đề này sẽ được cảm nhận trong suốt chặng đường Infinity nhiều năm tới! Chúng tôi không thể NÓI GÌ THÊM !

DANH SÁCH CHAPTER