Infinity Wars: Sleepwalker

Infinity Wars: Sleepwalker
  Tác giả Chad Bowers Chris Sims
  Nhóm dịch
  Tình trạng Đang tiến hành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 2047
146

Sâu thẳm trong tâm trí con người, trong vùng đất phù du của những giấc mơ, anh ẩn nấp! Sleepwalker - một người bảo vệ Tâm trí, một vương quốc đang bị đe dọa bởi sức mạnh gây rối của Viên đá Vô cực! Nhưng khi tất cả thực tế đều bị biến dạng trong INFINITY WARS, Sleepwalker có thể tìm sự giúp đỡ mà anh ta cần để cứu tất cả chúng ta không?

DANH SÁCH CHAPTER