Infinity Wars: Soldier Supreme

Infinity Wars: Soldier Supreme
  Tác giả Gerry Duggan
  Nhóm dịch X-Team
  Tình trạng Đã hoàn thành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 2987
176

Được phân loại 4-F bởi quân đội, Stephen Rogers không thể phục vụ đất nước của mình trong Thế chiến II ... cho đến khi một chương trình bí mật của chính phủ khai thác vào ma thuật phức tạp đã biến anh ta thành Chiến binh tối cao, hiện thân của chiến binh ma thuật của tinh thần Mỹ!

DANH SÁCH CHAPTER